ahşap Palet

Ahşap Paletler Hakkında Genel Bilgiler

Ahşap Palet Nedir?
Paletler, paketlerin istiflemesinde kullanılan ekipmanlar olarak tanımlanmaktadır.Malların depolanmasını, taşınmasını ve nakliyesini kolaylaştıran paletlerin, malzeme taşımacılık ekipmanları sektöründeki önemi giderek artmaktadır. Çevre dostu olması bakımından ahşap paletler, özellikle gelişmiş ülke sanayilerinde ayrı bir öneme sahiptir.

Endüstriyel toplumun artan ihtiyaçları, ürünlerin etkin bir şekilde taşınması, istiflenmesi ve muhafazasına yönelik gereksinimi de arttırmaktadır. Taşıma ve istifleme faaliyetleri, globalleşen dünyada firmalar arası rekabette anahtar öneme sahip faktörler arasında yer almaktadır. Türkiye'de ve tüm dünyada yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve depolama gibi konular, şirketler açısından son derece önemlidir. Malların taşınması ve istiflenmesinde kullanılan sistem ve ekipmanlara olan talep de bu paralelde gün geçtikçe artmaktadır.

3.2. Tarihçesi ve Bugünkü Durumu
Paletler, 1930'lu yıllardan itibaren malzeme taşımacılık ekipmanları sanayinin temel taşlarından biri olmuştur. Ahşap, paletli malzeme taşımacılığının başlangıcından itibaren palet sanayinin temel hammaddesidir. Özellikle, ahşap paletler, zaman içerisinde, yumuşak ve sert ağaçtan mamul üreticilerinin yoğun rekabetine konu olan ve hızlı büyüme trendi gösteren bir iş kolu haline gelmiştir.II.Dünya Savaşı sonrasındaki hızlı sanayileşme döneminde ise, çok fazla miktarda yük taşımaya karşı dayanıklılığı ve sertliği nedeniyle, haddeli ve kaynaklı çelikten mamul metal paletler de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, metal paletlerin üretim maliyetinin yüksek olması ve ekstra taşımacılık maliyetlerini beraberinde getirmesi dolayısıyla başka arayışlara girilmesiyle birlikte, 1960'lı yılların sonlarında plastik paletlerin üretimine geçilmiştir. Hafiflik, dayanıklılık, neme ve diğer çevresel etkenlere karşı mukavemet gibi özellikleri plastik paletlerin üretimi ve kullanımı teşvik etmiştir. Ahşap paletlere kıyasla daha yüksek fiyatlı olmasına karşın, kullanım ömrünün daha uzun olması plastik paletler için önemli bir tercih unsuru olmuştur. Çevre duyarlılığının yüksek olduğu günümüzde, malzeme taşımacılığında kullanılacak ekipman seçiminde, geri-dönüşümü kolay (yeniden kullanılabilir) plastik paletler ilk sıralarda yer almaya devam etmektedir. Öte yandan, gene aynı sebepten dolayı, oldukça hafif olan ve kolaylıkla elden çıkarılabilen mukavva paletlere olan ilgi de giderek artmaktadır. Malzeme taşımacılığında kullanılan palet sanayinin geleceğini ise, nihai kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri tercihler, teknolojideki gelişmeler ve maliyet ve performans kriterleri şekillendirecektir. Bugün sektörde baskın konumda olan ahşap palet sanayinin büyüme hızının, sektörde alternatif ürünlere doğru bir kayışın olması nedeniyle, yavaşlaması beklenmektedir. Nihai palet kullanıcılarının ahşap dışındaki malzemelerden (özellikle de plastik ve mukavvadan) mamul paletlere yönelmesi, ahşap paletlerin pazar payının azalması sonucunu da beraberinde getirecektir. Kullanılan paletlerin türü, sektöre göre değişiklik de gösterebilmektedir. Örneğin, sağlık ve eczacılık ürünleri sanayinde mukavva paletler tercih edilmektedir.
3.3. Palet Türleri
Paletler, malların/malzemelerin uygun miktar ve doğru zamanda doğru Paletler, malların/malzemelerin uygun miktar ve doğru zamanda doğru yere ve uygun maliyetlerle taşınmasında kullanılan ekipmanların başında gelmektedir. Büyük miktarlarda yük taşımak suretiyle yükleme ve boşaltma zamanlarından ve işçilik maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlayan paletler, aynı zamanda da istifleme için uygun bir platform teşkil etmektedir.
Her palette, bir üst kademe (top deck) ve bir alt kademe (bottom deck) bulunmaktadır. Kirişler, iki kademeyi birbirinden ayırmaktadır ve kaldırıcı kamyonun çatallarının girişi için açıklık sağlamaktadır. Palet boyutları belirtilirken ilk olarak uzunluk, ikinci olarak da genişlik belirtilmektedir. Örneğin;1000 mm x 1200 mm.

Paletler, temel olarak iki taraflı (two-way), dört taraflı (four-way), tek yüzlü (single-faced) veya çift yüzlü (double-faced) olarak imal edilebilmektedir. Tek yüzlü paletlerin sadece üst kademesi, çift yüzlü paletlerin ise hem üst hem de alt kademeleri bulunmaktadır.
İki taraflı paletler, çatalların her iki taraftan ve zıt yönlerden girişine imkan tanımaktadır.
Çift taraflı paletler'de, kaldırıcı kamyon çatallarının her yönden giriş yapabilmesi mümkündür. Paletler tasarım olarak ikiye ayrılmaktadır: kirişli paletler (stringer pallets) ve blok paletler (block pallets).


ahşap Palet ankara